Nepali Worship Song Lyrics | Nepali Gospel Worship Song Collection
Nepali Worship Song Lyrics


Hello and Jai Masih to everyone. Welcome to the fresh blog post where I will share with you some of the best Nepali worship songs with Lyrics. 

No 1: "Tapaiko Chheuma" तपाईको छेउमा, तपाईको छेउमा,

तपाईको नजिक, अँगालोभित्र राख्नोस मलाई

बुवाले जस्तै, मित्रले जस्तै,

तपाईको नजिक, अँगालोभित्र, राख्नोस मलाईअरु कतै पनि, मिल्दैन विश्राम,
यो आत्माले तपाईमा नै विश्राम पाउँछ
अरु कतै पनि मेट्दैन तृष्णा,
यो मेरो प्राण तपाईमा नै तृप्त हुन्छ,
येशू तपाईमा नै हृदय निको हुन्छ,

यसैले छेउमा, तपाईको छेउमा,
तपाईको नजिक, अँगालोभित्र, राख्नोस मलाई

बुवाले जस्तै, मित्रले जस्तै,

तपाईको नजिक, अँगालोभित्र, राख्नोस मलाई

अरु कतै पनि, हुँदैन चोट निको,
तपाईको नजिक, अँगालोभित्र, राख्नोस मलाई
अरु कतै पनि, मिल्दैन सन्तुष्टि
येशू तपाईमा आत्मा सन्तुष्ट हुन्छ
यसैले छेउमा, तपाईको छेउमा,


यसैले छेउमा, तपाईको छेउमा,

तपाईको नजिक, अँगालोभित्र, राख्नोस मलाईबुवाले जस्तै, मित्रले जस्तै,

तपाईको नजिक, अँगालोभित्र, राख्नोस मलाई

"Tapaiko Chheuma" In Roman Nepali

Tapā'īkō Chē'umā, Tapā'īkō Chēumā,

Tapāīkō Najik, Angālō bhitra Rākhnus Malāī

Buvālē Jastai, Mitralē Jastai,

Tapāīkō Najik, Angālō bhitra, Rākhnus MalāīAru Katai Pani, Mildaina Vishraam,
Yō Ātmālē Tapāīmā Nai Vishraam Pāucha
Aru Katai Pani Mēṭdaina Tr̥iṣṇā,
Yō Mērō Prāan Tapāīmā Nai Tr̥ipta Huncha,


Yasailē Chēumā, Tapāīkō Chēumā,
Tapāīkō Najika, Angālōb hitra, Rākhnōs Malā'ī

Buvālē Jastai, Mitralē Jastai,

Tapāīkō Najik, Angālō bhitra, Rākhnus Malāī

Aru Katai Pani, Hudaina Chot Nikō,
Yesu Tapaima Nai Redai Niko Huncha
Aru Katai Pani, Mildaina Santuṣṭi
Yēśū Tapāīmā Ātmā Santuṣṭa HunchaYasailē Chēumā, Tapāīkō Chēumā,

Tapāīkō Najika, Angālōb hitra, Rākhnōs Malā'īBuvālē Jastai, Mitralē Jastai,

Tapāīkō Najik, Angālō bhitra, Rākhnus Malāī

No 2: "Aradhnale Bhariyera" 


आराधनाले भरिएरा सुन्दरताले साजियेरा 
तपाई मेरो येशु तपाई मेरो येशु 
आराधनाले भरिएरा सुन्दरताले साजियेरा 
तपाई मेरो येशु तपाई मेरो येशु 

मेरो हृदयले मेरो जीवनले 
मेरो हृदयले मेरो जीवनले 
आराधना आराधना आराधना आराधना 

आराधनाले भरिएरा सुन्दरताले साजियेरा 
तपाई मेरो येशु तपाई मेरो येशु 
आराधनाले भरिएरा सुन्दरताले साजियेरा 
तपाई मेरो येशु तपाई मेरो येशु 

मेरो हृदयले मेरो जीवनले 
मेरो हृदयले मेरो जीवनले 
आराधना आराधना आराधना आराधना 

"Aradhnale Bhariyera" In Roman Nepali

Ārādhnālē Bhariyerā Sundartālē Sājiyērā 
Tapāī Mērō Yēśu Tapāī Mērō Yēśu 
Ārādhanālē Bhari'ērā Sundaratālē Sājiyērā 
Tapā'ī Mērō Yēśu Tapā'ī Mērō Yēśu 

Mērō Hr̥idailē Mērō Jīvanlē 
Mērō Hr̥idailē Mērō Jīvanlē 
Aradhana Aradhana Aradhana Aradhana

Ārādhnālē Bhariyerā Sundartālē Sājiyērā 
Tapāī Mērō Yēśu Tapāī Mērō Yēśu 
Ārādhanālē Bhari'ērā Sundaratālē Sājiyērā 
Tapā'ī Mērō Yēśu Tapā'ī Mērō Yēśu 

Mērō Hr̥idailē Mērō Jīvanlē 
Mērō Hr̥idailē Mērō Jīvanlē 
Aradhana Aradhana Aradhana AradhanaNo 3: " Ek Matra Thuma" 
Aru Kohi Chaina Aadar Ko Yogya

Ekmatra Malik Tapai

Aru Kohi Chaina Sihasanko Yogya

Yogya Ek matra Raja Tapai


Aru Kohi Chaina Aadar Ko Yogya
Ek matra Malik Tapai
Aru Kohi Chaina Sihasanko Yogya
Ekmatra Raja Tapai

Saara Aadhar Saara Mahima
Timrai Timrai
Saara Aadar Saara Mahima
Timrai Timrai

Aru Kohi Chaina Mahimako Yogya
Ek matra Prabhu Tapai
Aru Kohi Chaina Niskalang Pabitra
Ekmatra Thuma Tapai

Aru Kohi Chaina Mahimako Yogya
Ek matra Prabhu Tapai
Aru Kohi Chaina Niskalank Pabitra
Ek matra Thuma Tapai
Saara Aadar Saara Mahima
Timrai Timrai
Saara Aadar Saara Mahima
Timrai Timrai

Naau Unko Ucha
Naau Unko Ucha
Naau Unko Ucha
Naau Yeshu..

Naau Unko Ucha
Naau Unko Ucha
Naau Unko Ucha
Naau Yeshu...

No 4: " Pavitra Aatma Aau"


Pavitra Aatma Aau
Pavitra Aatma Aau
Malai Laijau Yeshuko Charana Ma
Pavitra Aatma Aau

Pavitra Aatma Aau
Pavitra Aatma Aau
Malai Laijau Yeshuko Charana Ma
Pavitra Aatma Aau

Seer Jhukaudai Dandavad Gardai 
Aauchu Tapaiko Charanma 
Seer Jhukaudai Dandavad Gardai 
Aauchu Tapaiko Charanma 

Keval Timrai Lagi
Yeshu Timrai Lagi
Keval Timrai Lagi
 Yeshu Timrai Lagi
Mo Haat Uchalda Chhu 

Pavitra Aatma Aau
Pavitra Aatma Aau
Malai Laijau Yeshuko Charana Ma
Pavitra Aatma Aau

Seer Jhukaudai Dandavad Gardai 
Aauchu Tapaiko Charanma 
Seer Jhukaudai Dandavad Gardai 
Aauchu Tapaiko Charanma 

Keval Timrai Agi
Yeshu Timrai Agi
Keval Timrai Agi
 Yeshu Timrai Agi
Mo Seer Jhukauda Chhu

Pavitra Aatma Aau
Pavitra Aatma Aau
Malai Laijau Yeshuko Charana Ma
Pavitra Aatma Aau

No 5: "Ghanista"


तपाईलाई घनिष्ट रूपमा चिन्न सबै थोकलाई बेची, त्यो मोती किन्न
यो जीवन दिन म तयार छु

तपाईलाई घनिष्ट रूपमा चिन्न

सबै थोकलाई बेची, त्यो मोती किन्न

यो जीवन दिन म तयार छुहे येशू
वचनको गहिराईमा तपाईलाई भेट्न पवित्र आत्माको प्रकाशलाई देख्न, सबै थोक दिन म तयार छु

वचनको गहिराईमा तपाईलाई भेट्न पवित्र आत्माको प्रकाशलाई देख्न, सबै थोक दिन म तयार छु

हे येशू तपाईको आराधना गर्न बनिएको छु, यहि नै हो जीवनको अर्थ मेरो तपाईलाई महिमित पार्न भनि जन्मिएको छु तपाईको सुन्दरतालाई सँधै हेर्न...हे येशू यसैले आँउछु फेरि नजिक घनिष्ट रुपमा तपाईलाई चिन्न

Post a Comment

0 Comments