Hazar Dara Haruka Lyrics, Chords, Mp3 Download | Adrian Dewan Songs


Hazar Dara Haruka Lyrics - Adrian Dewan


Hazar Dara Haruka Pashu Prani Merai Hun
Khola Jungal Ra Jharna Hariyali Merai Hun
Hazar Dara Haruka Pashu Prani Merai Hun
Khola Jungal Ra Jharna Hariyali Merai Hun

हज़ार दर हरुका पशु प्राणी मेरे हूँ 
खोला जंगल रा झरना हरियाली मेरे हूँ 
हज़ार दर हरुका पशु प्राणी मेरे हूँ 
खोला जंगल रा झरना हरियाली मेरे हूँ 

Ani Mero Swaroopama Baniye Ka Manish Timi
Mero Lagi Ati Sundar Timi Merai Hou
Ani Mero Swaroopama Baniye Ka Manish Timi
Mero Lagi Ati Sundar Timi Merai Hou

अणि मेरो स्वोरूपमा बनियेका मनीष तिमि 
मेरो लगी अति सुन्दर तिमि मेरे हो 
अणि मेरो स्वोरूपमा बनियेका मनीष तिमि 
मेरो लगी अति सुन्दर तिमि मेरे हो 

Paaple Kurupta Laye Biched Garaye
Premko Sundar Bagai Cha Swarthale Jalaye
Paaple Kurupta Laye Biched Garaye
Premko Sundar Bagai Cha Swarthale Jalaye

पापले कुरूपता लाये बिछड़ गराये 
प्रेमको सुन्दर बगैछ स्वार्थले जलाये 
पापले कुरूपता लाये बिछड़ गराये 
प्रेमको सुन्दर बगैछ स्वार्थले जलाये 

Tara Maile Timilai Tyagina
Tara Maile Timilai Chharina
Timilai Bachauna
Afno Putra Pathaye

तारा मैले तिमीलाई त्यागेना 
तारा मैले तिमीलाई चढ़ेना 
तिमीलाई बचाउन 
आफ्नो पुत्र पठए 

Hajur Ko Swarupama Baniyeko Manav Hu Mo
Hajur Ko Sundartale Sajiyeko Manav Hu Mo
Hajur Ko Swarupama Baniyeko Manav Hu Mo
Hajur Ko Sundartale Sajiyeko Manav Hu Mo

हजूर को स्वरूपमा बनिएको मानव हु मो 
हजूर को सुंदरताले साजिएको मानव हु मो 
हजूर को स्वरूपमा बनिएको मानव हु मो 
हजूर को सुंदरताले साजिएको मानव हु मो 

Ani Papi Bhaye Pani Yeshu Ko Anmol Ragatle
Pakhaliyeko Dulahi Sundar Hu Ma 
Ani Papi Bhaye Pani Yeshu Ko Anmol Ragatle
Pakhaliyeko Dulahi Sundar Hu Ma 

अणि पापी भये पानी यीशुको अनमोल रगतले 
पखालिएको दुलहि सुन्दर हु मो 
अणि पापी भये पानी यीशुको अनमोल रगतले 
पखालिएको दुलहि सुन्दर हु मो 

Post a Comment

0 Comments